بینش‌های نظری دربارۀ جامعه‌شناسی ترجمه

Authors

  • Mohammad Fazeli

Abstract

ترجمه کتاب یکی از مهم‌ترین صورت‌های آفرینش و بازتولید فرهنگی است و از همین ‌رو در زمره موضوعات شایان توجه شاخه‌های مختلف علوم انسانی قرار دارد. تاکنون بیشتر از موضع آن دسته از علوم انسانی که با متن سر و کار دارند به ترجمه پرداخته شده است. از این موضع، مقولاتی نظیر ترجمه‌پذیری، صحت ترجمه، معادل‌گذاری، هرمنوتیک و نظام‌های انتقال معانی بین زبان‌ها بیشتر اهمیت دارند. مقاله حاضر تلاشی برای فراتر رفتن از مسئله متن است و می‌کوشد تا از سه دیدگاه نظری مطالعات ترجمه، جامعه‌شناسی فرهنگ و جامعه‌شناسی علم، ترجمه را همچون کنشی اجتماعی که با مقولات فعالیت و مصرف فرهنگی، مقاومت سیاسی-اجتماعی و رقابت در میدان علم مرتبط است نشان دهد و حد و مرزهای پژوهش جامعه‌شناختی درباره ترجمه را شناسایی نماید. با توجه به فقدان چنین دیدگاهی در جامعه‌شناسی ایران، می‌توان این مقاله را «طرحی برای جامعه‌شناسی ترجمه» دانست.

Published

2009-10-27

How to Cite

Fazeli, M. (2009). بینش‌های نظری دربارۀ جامعه‌شناسی ترجمه. Translation Studies Quarterly, 7(25). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/184

Issue

Section

Scientific Research Paper