مشکلات ترجمۀ ماشینی در زبان فارسی به کمک سه نرم‌افزار

Authors

  • Vahidreza Mirzaeian

Abstract

امروزه صحبت زیادی از ترجمۀ ماشینی و قابلیت کامپیوتر در انجام این مهم به میان می‌آید. با توجه به عدم درک صحیح از قدرت کامپیوتر در این حوزه و شناخت ناکافی افراد، در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی اجمالی ترجمۀ ماشینی و موانع و مشکلات آن، عملکرد سه نرم‌افزار مطرح در این حوزه در زبان فارسی به نام‌های پارس و پدیده و نیز سایت گوگل مورد تست و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله به هیچ وجه در صدد کم‌ارزش جلوه دادن زحمات بیکران تهیه‌کنندگان این دو نرم‌افزار و سایت ترجمۀ گوگل نیست؛ بلکه قصد آن داریم ضمن ارائه تصویری مبتنی بر واقعیت نشان دهیم ترجمۀ ماشینی امری بسیار عظیم و بزرگ است و در صورت عدم پشتیبانی و حمایت مادی گسترده در این حوزه، نمی‌توان به نرم‌افزارهایی این چنینی اکتفا کرد و تا ارائه یک مترجم قدرتمند فرسنگ‌ها راه در پیش رو داریم.

Published

2010-03-11

How to Cite

Mirzaeian, V. (2010). مشکلات ترجمۀ ماشینی در زبان فارسی به کمک سه نرم‌افزار. Translation Studies Quarterly, 7(28). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/212

Issue

Section

Scientific Research Paper