ترجمه، تعبیر یا انشا: هنر «ترنزیشن»

Authors

  • Karim Sadeghi

Abstract

«ترنزیشن» اصطلاح جدیدی است كه محقق آن را از ادغام معادل انگلیسی واژه‌های ترجمه، تعبیر و انشا، جهت نمایان كردن فرایند ترجمه‌ای دانشجویان رشتۀ زبان انگلیسی (غیرمترجمی) ابداع كرده است. این فرایند بیشتر خصیصۀ دانشجویان با توانایی پایین زبانی است كه در آن متن ترجمه شده، مبتنی بر كلمات كلیدی متن مبدأ بوده ولی از نظر محتوایی با آن فاصلۀ بسیاری دارد. متن ترجمه شده (در صورت عدم مقایسۀ آن با متن مبدأ) كاملاً معنی‌دار و قابل قبول است و شبیه داستانی است كه مترجم با بهره‌گیری از تعدادی از كلمات متن مبدأ سر هم می‌بافد. مقالۀ حاضر، گزارش تحقیقی را در این زمینه، با 62 دانشجوی ایرانی دبیری زبان انگلیسی كه واحد ترجمۀ پیشرفته را می‌گذراندند، ارائه نموده، و دلایل این فرایند، راهكارهای پیشگیری از آن و نیز پیامدهای حاصل را بررسی می‌كند.

Published

2009-12-31

How to Cite

Sadeghi, K. (2009). ترجمه، تعبیر یا انشا: هنر «ترنزیشن». Translation Studies Quarterly, 7(27). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/206

Issue

Section

Scientific Articles