راهبردهای دوبلۀ کدهای بیانگر در کارتون از انگلیسی به فارسی

Authors

  • Parina Ghomi

Abstract

پژوهش حاضر در چارچوب رویکردی توصیفی به مطالعات ترجمه علاوه بر تحلیل راهبردهای دوبله کارتون از انگلیسی به فارسی، سعی در معرفی برجسته ترین هنجار موجود در دوبله کارتون دارد. بدین منظور محقق برآن شده است تا بستری مناسب جهت توصیف و تبیین راهبردهای دوبله دشوارترین عناصر متن چندرسانه‌‌‌ای یا به عبارتی «کدهای بیانگر» فراهم آورد. پس از بررسی جامع و تطبیقی پیکره، هفت راهبرد دوبله محرز شد. این راهبردها عبارتند از: 1) بسط، 2) دگرنویسی، 3) انتقال، 4) جابجایی، 5) کاهش، 6) تکرار و 7) حذف. با توجه به اینکه ترجمه فعالیتی هنجارمدار است، محقق در تلاشی مضاعف در صدد تعیین برجسته‌ترین هنجار دوبله کارتون برآمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هنجار همخوانی که در چهار نوع همخوانی لب‌ها با صحبت‌ها، همخوانی طول سخن با آغاز و پایان حرکت لب‌ها، همخوانی حرکات بدن با صحبت‌ها و تیپ‌سازی شخصیتها نمود یافته است در تعیین راهبردهای دوبله نقش اساسی داشته است.

Published

2009-10-27

How to Cite

Ghomi, P. (2009). راهبردهای دوبلۀ کدهای بیانگر در کارتون از انگلیسی به فارسی. Translation Studies Quarterly, 7(25). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/188

Issue

Section

Scientific Research Paper