ایدئولوژی و ترجمه: مطالعۀ موردی

Authors

  • Farzaneh Farahzad
  • Farah Madani

Abstract

به نظر می‌رسد ایدئولوژی‌های جاری در متن هر جامعه نقش چشمگیری در تکثیر و یا حتی تغییر آثار فرهنگی ایفا می‌کند. اگر زبان را محل اجماع جهان‌بینى‌ها، بافت تاریخى، قدرت و دیگر مؤلفه‌هاى اجتماعى- فرهنگى بدانیم، تحلیل انتقادى گفتمان (CDA) در صدد آشكارسازى این روابط است. از این رو، این تحقیق به بررسی تأثیر ایدئولوژی‌های جاری در سه دورۀ مختلف تاریخی بر ترجمۀ رمان آمریکایی «بر باد رفته»، نوشتۀ مارگارت میچل، در چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است. در این تحقیق که به صورت مقابله‌ای و «در زمانی» انجام می‌شود، ترجمه‌های این رمان در سه دورۀ مختلف پیش از انقلاب اسلامی (دهۀ 50)، و پس از انقلاب اسلامی (دهه‌های 60 و 80) انتخاب شده‌اند. این کتاب توسط غلامحسین قراگوزلو (دهۀ 50)، شبنم کیان (دهۀ 60) و سوسن اردکانی (دهۀ 80) ترجمه شده است. بررسی‌ها و تحلیل‌ها در دو سطح خرد و کلان انجام شده است و نتایج به دست آمده تأثیر ایدئولوژی‌های حاکم در این سه دورۀ تاریخی- اجتماعی را به وضوح نشان می‌دهد.

Published

2009-12-11

How to Cite

Farahzad, F., & Madani, F. (2009). ایدئولوژی و ترجمه: مطالعۀ موردی. Iranian Journal of Translation Studies, 7(26). Retrieved from https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/173

Issue

Section

Academic Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>